Performanssi 2011

Takaisin/Back
Kuva/Photo Antti Jussila

BETA Elävän Taiteen Areena/Stage For Live Art

Esitys/Performance

Liput/tickets: Vapaa Pääsy/Free Entry

16:00—19:00 @ Titanik-galleria/Titanik Gallery kartta/map Titanik-galleria/Titanik Gallery, Itäinen Rantakatu 8, 20700 Turku

Paikallisten taiteilijoiden esityksiä BETAssa torstaina 26.5.!

Esiintymässä Dark Side of the multitude, Rea-Liina Brunou ja Topias Tiheäsalo, sekä Stacy Makishin ohjaaman Consequences / Exquisite Corpses -työpajan osallistujat Tiia-Mari Aalto, Rea-Liina Brunou, Natsuko Ishikawa, Päivi Kastemaa, Leena Koskinen, Saija Lehtola ja Seija-Leena Salo.

BETA on kokeellisille ja keskeneräisille teoksille tarkoitettu elävän taiteen areena, joka mahdollistaa eri taiteen muotoja vuoden aikojen mukaan eri ympäristöissä, niin yksityisissä kuin julkisissakin. Perustavana ideana on rohkaista tekijäyhteisöä avoimempaan keskusteluun kehitysvaiheessa olevista teoksista. Uskomme, että taide tarvitsee vapaata tilaa, jossa tekijöiden, taiteenalasta riippumatta, on mahdollista koetella taiteellisen työn ja ajattelun suhdetta ajan kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen henkeen.

BETA on kolmen turkulaistaiteilijan Antti Jussilan, Jari Kallion ja Anna Torkkelin kehittämä konsepti. BETA -tapahtumia on järjestetty säännöllisesti kesäkuusta 2010 lähtien eri paikoissa Turussa.

Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä BETAn ja Titanik-gallerian kanssa.

Performances by local artists in BETA on Thursday May 26th!

Performing the Dark Side of the multitude, Rea-Liina Brunou and Topias Tiheäsalo, the participants of Consequences / Exquisite Corpses workshop lead by Stacy Makishi: Tiia-Mari Aalto, Rea-Liina Brunou, Natsuko Ishikawa, Päivi Kastemaa, Leena Koskinen, Saija Lehtola and Seija-Leena Salo.

BETA is an arena for experimental and unfinished live art. It is an open stage for different art forms which takes place in various environments according to the season. It can take form in private as well as in public spaces. The primary idea is to encourage the artists to a more open conversation about their works in progress. We believe that art needs more open atmosphere in which it’s makers, despite of the sector of art, have possibility to test their making of art and thinking in relation to the cultural and social spirit.

BETA is a concept created by three Turku based artists Antti Jussila, Jari Kallio and Anna Torkkel. BETA events have been organised in various locations in Turku regularly since June 2010.

The event is organised in collaboration with BETA and Titanik Gallery.