Performanssi 2011

Takaisin/Back
Todellisuuden Tutkimuskeskus: Kontallaan, 2007. Kuva/Photo Anssi Pirttineva

Kuraattoriseminaari/Curators’ Seminar Helsinki

Seminaari tai luento/Seminar or lecture

Liput/tickets: Vapaa Pääsy/Free Entry

12:00—16:15 @ Ateneum-sali/Ateneum Hall, Kaivokatu 2 Helsinki

Osana festivaalia järjestetään kaksi kuraattoriseminaaria – ensimmäinen torstaina 26.5. Ateneum-salissa Helsingissä ja toinen sunnuntaina 29.5. Turun kaupunginkirjaston Studiossa.

Helsingin seminaariin osallistuvat festivaalin kuraattoreiden Christopher Hewittin, Kimmo Modigin ja Live Art Development Agencya edustavan Lois Keidanin lisäksi Acción!MAD -performanssitaiteen tapahtuman taiteellinen johtaja Nieves Correa ja ANTI – Contemporary Art Festivalin taiteellinen johtaja Johanna Tuukkanen. Seminaarin moderoijana toimii Tuomas Laitinen Presentaatio – Performanssi- ja esitystaiteen tiedotuskeskuksesta.

Helsingin kuraattoriseminaarin aiheena on “Taiteen valikoitumisen prosessit”. Performanssi- ja esitystaidemaailman verkosto on suhteellisen nuori, tiivis ja tiedostava, sekä alati muotoutuva. Taiteilijat liikkuvat nykyään yhä kansainvälisemmin ja verkostoituvat entistä laajemmin. Ovatko kuratoinnin mekanismit, joilla taiteilijat valikoituu festivaaleihin tai vastaavin tapahtumiin, muuttuneet oleellisesti? Onko performanssifestivaalien määrä kasvanut viime vuosina taiteilijoiden paremman verkostoitumisen ja liikkuvuuden myötä? Ovatko performanssifestivaalit muuttuneet esimerkiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja miten? Entä minkälaisia muutoksia festivaaleissa on odotettavissa tulevaisuudessa?

Seminaarin yhteydessä julkistetaan myös toista kertaa jaettavan Presentaatio-palkinnon saaja. Palkinnon myöntää Presentaatio – Performanssi- ja esitystaiteen tiedotuskeskus yleisön ehdotusten pohjalta valitsemalleen vuoden 2010 merkittävimmälle performanssi- ja esitytaideteolle.

Lisäksi Varsinais-Suomen performanssin läänintaiteilija Leena Kela julkistaa ajankohtaista suomalaista performanssi- ja esitystaidetta www.performanssi.com nettisivuna ja katalogijulkaisuna esittelevän Performanssipankki -tietokannan. Tietokannan ovat toteuttaneet Taiteilijajärjestö MUU ry ja Varsinais-Suomen taidetoimikunta.

Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Ateneum-salin ja Presentaatio – Performanssi- ja esitystaiteen tiedotuskeskuksen kanssa.

As a part of the festival two curators’ seminars will be taking place – the first one on Thursday May 26th in Ateneum Hall in Helsinki, and the second on Sunday May 29th in the Studio of Turku City Library.

The festival curators Christopher Hewitt, Kimmo Modig and Lois Keidan representing the Live Art Development Agency, and Nieves Correa, the artistic director of Acción!MAD performance art event and Johanna Tuukkanen, the artistic director of  ANTI - Contemporary Art Festival will be taking part to the Helsinki seminar. Tuomas Laitinen from the Presentaatio – Performance and Live Art Information Center Finland will be the moderator of the seminar.

The topic of the curators’ seminar in Helsinki is “The Processes of Selection in Art”. The network of the world of the performance and the live art is relatively young, dense, conscientious and constantly in forming progress. The artists move more internationally nowadays and their networking is more and more extensive. Have the mechanisms of curating, by which the artists are selected to the festivals and corresponding events, changed essentially? Have the performance festivals changed, for instance, in the past ten years, and how? And what kind of changes are there to be expected in the future as far as festivals are concerned?

As a part of the seminar program Presentaatio – Performance and Live Art Information Center Finland will publish the winner of Presentaatio Award for a notable performance and live art act of the year 2010.

In addition Leena Kela, a regional artist of performance art at the Arts Council of South-West Finland will publish the Performance Art Bank database that presents current Finnish performance and Live Art at www.performanssi.com, and in a published catalogue. The database is maintained by Artists' Association MUU and the Arts Council of South-West Finland.

The event is organised in collaboration with Ateneum Hall and Presentaatio – Performance and Live Art Information Center Finland.