Performanssi 2011

Takaisin/Back
Kuva/Photo Teemu Tuonela

Gabi Schaffner (Germany)

www.schaffnerin.net Mukana tapahtumissa:KUULOPUHEITA

Gabi Schaffner työskentelee kiertävänä taitelijana valokuvauksen, kirjoitetun ja puhutun tekstin sekä äänen ja kenttänauhoitusten parissa. Schaffnerin teokset muotoutuvat – useimmiten käsin valmistetuiksi – kirjoiksi, valokuva- ja äänitaideinstallaatioiksi, CD-/vinyyliäänitteiksi, tai niitä esitetään performanssina tai luentona. Sisällöltään teokset omaksuvat eri teemoja itse tehdyistä arkkitehtuureista, järjestyksestä & epäjärjestyksestä, musiikin kenttä-äänitteistä ja kuvitteellisista maisemakäsitteistä.

Teoksissaan Schaffner pyrkii edistämään kommunikaatiota, hierarkiattomia näkökulmia ja jakamista, miksi hän pitääkin eri medioiden yhdistämisestä ja identiteetin kokeellista siirtymästä eri kulttuureihin tai niiden välille. Tässä viitekehyksessä kenttä-äänitys on kulttuurikäsitteiden kantaja, siinä missä (dokumentti)valokuvaus on visuaalisesti koodattujen kulttuuriviestien kantaja.

Appearing in these events:THROUGH THE GRAPEVINE

Gabi Schaffner works as a travelling artist. Her media are photography, text (written and spoken) and audio (field recordings). Schaffner’s works assemble into – often hand-manufactured – books, installations for photography and audio art, CD or vinyl record productions, or they are presented as a performance or lecture. The contents embrace themes ranging from self-made architectures, order & disorder in private chambers to field music studies and imaginary landscape concepts.

In her work, Schaffner tries to encourage communication, non-hierarchic perspectives and sharing. This is why she likes the amalgamation of different media and the experimental shift of identity into/between different cultures. Within this frame, field recording is treated as a carrier of cultural concepts, just as (documentary) photography is a carrier of visually encoded cultural messages.