Performanssi 2011

Takaisin/Back
Kuva/Photo Kaj Widell

Heidi Fast (Finland)

www.mollecular.org Mukana tapahtumissa:KUULOPUHEITA

Helsingissä asuva Heidi Fast työskentelee taiteilijana, opettajana ja tutkijana laulutaiteen, kaupunkitaiteen ja mediataiteen välimaastossa. Hänen teoksensa ovat muodoltaan laulullisia kompositioita, installaatioita ja pienoiskonsertteja, tekstiä sekä elokuvaa. Viime aikoina hän on esittänyt teoksiaan muun muassa IHME-nykytaidefestivaalilla ja ANTI – Contemporary Art Festivalilla. Parhaillaan hän työskentelee Felix Guattarin käsikirjoitukseen perustuvan Kafka-Machine -elokuvahankkeen parissa yhteistyössä Mollekulaarisen organisaation, brasilialaisen Ueinzz Theatre Companyn ja ranskalaisen Presque Ruins -ryhmän kanssa.

Heidi Fast on Mollekulaarisen organisaation perustajajäsen. Organisaatio kartoittaa vallitsevan ekologisen ja ekonomisen kriisin leviämistä myös sosiaaliseen ja intiimiin mielelliseen ympäristöömme, sekä tutkii taiteen mahdollisia terapeuttisia vaikutuksia näissä olosuhteissa.

Appearing in these events:THROUGH THE GRAPEVINE

Heidi Fast is Helsinki based artist, teacher and researcher working in the field of contemporary art at the junction between vocal art, public art and media art. She works with forms of vocal compositions, installations, miniature concerts, text and film. Recently she has performed her works in IHME and ANTI contemporary art festivals. She is currently working with a film Kafka-Machine, based on a script by Felix Guattari, in co-operation with Mollecular organisation, Brazilian Ueinzz Theatre Company and French Presque Ruins group.

Heidi Fast is a founding member of Mollecular organisation, that maps the affects of the current ecological and economical crisis also to our social and intimate, mental environment, and experiments with the potential therapeutical and healing effects of art in these conditions.