Performanssi 2011

Takaisin/Back
Kuva/Photo Mikko Kuorinki

Mikko Kuorinki (Finland)

www.kuorinki.com Mukana tapahtumissa:KUULOPUHEITA

Mikko Kuorinki työskentelee monialaisesti video-, valokuva-, installaatio- ja performanssitaiteen parissa. Hän tutkii töissään erilaisia tapoja, kuinka ymmärtää maailmaa ja omaa paikkaamme siinä. Kuorinki tarkastelee kielen avulla yksilön ja fyysisen todellisuuden välistä suhdetta. Hänen usein konseptuaalisissa töissään korostuvat kokemukset vieraudesta ja juurettomuudesta.

Appearing in these events:THROUGH THE GRAPEVINE

Mikko Kuorinki works with a variety of media including video, photography, installation and performance. His works investigate the ways how we understand the world and our place in it. Kuorinki examines the relationship between the individual and the physical reality through language. Often conceptually, his works touch upon experiences of alienation and rootlessness.