Performanssi 2011

Takaisin/Back
Kuva/Photo Richard Dedomenici

Live Art Development Agency (UK)

www.thisisliveart.co.uk Kuratoi tapahtumiin:An Audience With....Fluxee-klubi

Live Art Development Agency toimii tukeakseen Live Artin toiminnan, toimijoiden, kontekstien, keskustelujen ja yleisöjen kehittämistä sekä Iso-Britanniassa että kansainvälisesti.

Live Art Development Agency on ollut vastaamassa ja myötävaikuttamassa Live Artin jatkuvasti lisääntyvän vaikutusvallan luonteeseen kehittämällä laajan portfolion alan erikoistuneista resursseista, ammattimaisista kehitysaloitteista sekä kuratointi- ja julkaisuprojekteista. Live Art Development Agencyn keskeisenä toimintastrategiana on laaja-alainen yhteistyö eri kulttuurisektorin toimijoiden, taiteilijoiden ja organisaatioiden kanssa.

Live Art Development Agency ylläpitää ainutlaatuista julkista tutkimuskirjastoa sekä Live Art -kirjojen, -DVD-levyjen ja -erikoispainosten on-line kauppaa internetissä. Lisäksi se toimii Live Art -kentän taiteellisten ja ammatillisten kehitysmallien, dialogin ja keskustelun pioneerina, edistää alan tutkimuskulttuuria, tiedonsiirtoa ja pedagogiikkaa sekä kehittää innovatiivisia Live Artin saavutettavuutta lisääviä ohjelma- ja julkaisuprojekteja.

Kuraattorin sanat

Live Art on yksi innovatiivisin luovan toiminnan tutkimuksellinen kenttä Iso-Britanniassa. Se kokoaa yhteen eri taiteenalojen tekijöitä, monitaiteellista toimintaa sekä erilaisia konteksteja ja tiloja synnyttäen uusia taiteellisen toiminnan malleja, ilmaisukieliä ja identiteettejä, tapoja animoida tiloja sekä strategioita aktivoida yleisöjä ja julkista tilaa yleensä.

Live Artiin on aina liittynyt kysymyksiä taiteen kokemisesta. Taiteen kentällä se on luonut uraauurtavia mahdollisuuksia osallistavan ja vuorovaikutteisen taiteellisen toiminnan kehitykselle – innovatiivisia ja uutta luovia tapoja löytää yhteys yleisön ja teoksen välille.

Live Art Development Agency on kuratoinut festivaalille kolme taiteilijaa/projektia, jotka kaikki heijastavat eri tavoin taiteilijan ja yleisön välistä suhdetta. Me and The Machine -ryhmän When We Meet Again (Introduced As Friends) on yhdelle katsojalle kerrallaan esitettävä, teoksen intimiteetin käsitystä tutkiva teos. Kim Noblen näyttämöllistetyssä Kim Noble Will Die -teoksessa korostuu yleisön osallistuminen osaksi esityksen toteutusta ja esittämistä. Stacy Makishin paikallisille taiteilijoille ohjaaman työpajan tuloksena syntyneessä esityksessä puolestaan yleisö muuntuu omalla tapaa teoksen paikaksi ja aiheeksi.

Curating these events:An Audience With....Fluxee Club

The Live Art Development Agency works to support the development of Live Art practices, practitioners, contexts, discourses and audiences, in the UK and internationally.

The Agency has both responded to, and impacted upon, the increasingly influential nature of Live Art practices by developing an extensive portfolio of specialized resources, professional development initiatives, and curatorial and publishing projects; and by working strategically, in partnership, and in consultation with practitioners and organisations in the cultural sector.

The Agency houses a unique open access research library; runs the world’s only dedicated online shop for Live Art books, DVDs and limited editions; pioneers models of artistic and professional development, dialogue and debate; contributes to groundbreaking research culture, knowledge transfer and pedagogy; and develops inventive ways of increasing access to, and engagement with, Live Art through programming and publishing projects.

Curator’s Words

Live Art is one of the most innovative areas of creative practice in the UK: a research engine driven by artists who are working across disciplines, contexts and spaces to open up new artistic models, new languages for the representation of ideas and identities, new ways of animating spaces, and new strategies for activating audiences and intervening in public life.

Live Art has always been concerned with questions about the experience of art, and, as an area of practice, has pioneered new possibilities for participatory and interactive practices – practices that engage with audiences in innovative and creative ways by placing them at the centre of the work.

The three artists/projects that the Agency has curated for the festival try to reflect these new kinds of relations between artists and audiences through works that deal with notions of intimacy and the one on one performance (When We Meet Again (Introduced As Friends) by Me and The Machine), with “stage based” spectacles that implicates the audience in the making and the performance of the work (Kim Noble Will Die by Kim Noble), and with the idea of the audience being in some way the site and subject of the work (Stacy Makishi’s workshop and performance with local artists).