Performanssi 2011

Info

PERFORMANSSI 2011 on valtakunnallisen Taiteilijajärjestö MUU ry:n tuottama tapahtuma, joka järjestetään osana virallista Turku 2011 Euroopan Kulttuuripääkaupunki ohjelmaa. Tapahtuman huipentumana on Turussa 27.29. toukokuuta 2011 järjestettävä kolmipäiväinen performanssitaiteen festivaali. Festivaali esittelee teoksia seitsemältätoista kansainväliseltä ja kotimaiselta taiteilijalta nykyperformanssin alalta. Festivaalitaiteilijoiden kuratoinnista vastaavat Berliinissä toimiva performanssitaiteilija, kuraattori ja tuottaja Christopher Hewitt, Lontoossa toimiva organisaatio Live Art Development Agency sekä turkulainen ääni- ja esitystaiteilija Kimmo Modig. Lisäksi tapahtumaviikon aikana nähdään kansainvälisen avoimen haun kautta valittuja videoperformansseja eri tekijöiltä sekä paikallisten taiteilijoiden esityksiä.

PERFORMANSSI 2011 -festivaalin ohjelma on ajankohtainen katsaus siihen, millaisten kysymysten parissa performanssitaiteen maailmassa liikutaan tällä hetkellä. Ohjelma koostuu performanssi-illoista, paikkasidonnaisista esityksistä, äänitaidetapahtumista, videoteoksista, työpajoista, kuraattoriseminaareista, luennoista, yleisölle avoimista keskustelutilaisuuksista sekä festivaalin päätösklubista. Festivaalin tapahtumapaikkoja ovat Barker-teatteri, Cosmic Comic Cafe, Fluxee-klubi Tehdas Teatterilla, Ehkä-tuotannon ylläpitämä kulttuuritila Kutomo, Titanik-galleria, Turun biologinen museo ja Wäinö Aaltosen museo. Videoperformansseja puolestaan voi kohdata yllättävissä ja poikkeuksellisissa paikoissa ympäri kaupunkia.

Tapahtuman yhteydessä julkaistaan myös uusi tietokanta Performanssipankki, joka esittelee performanssi.com -verkkosivuillaan ja katalogina ajankohtaista suomalaista performanssitaidetta. Lisäksi vuoden 2011 aikana tapahtuma levittäytyy videoteoksin muihin Euroopan kaupunkeihin – Hampuriin, Helsinkiin, Riikaan, Tallinnaan ja Tromssaan.

PERFORMANSSI 2011 on jatkoa MUU ry:n jo vuodesta 1995 tuottamille kansainvälisille Amorph! -esitystaidefestivaaleille. Osana Turun Euroopan Kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa toteutettava PERFORMANSSI 2011 on järjestyksessään kymmenes festivaali jatkaen siten yhden Pohjoismaiden vanhimman esitystaiteeseen keskittyvän festivaalin perinnettä. Viimeisimmät festivaalit ovat olleet Helsingissä ja Pariisissa järjestetty Amorph!08 kuraattorinaan Juha Valkeapää, Amorph!06 Cover up kuraattoreinaan Oblivia-ryhmän Annika Tudeer ja Anna Krzystek sekä Amorph!03 Mikrovaltioiden huipputapaaminen kuraattoreinaan Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen.

YHTEISTYÖKUMPPANIT: Aboa Vetus & Ars Nova, ACSI Aalto Camp for Societal Innovation, Altonale 13, Ateneum-sali, Barker-teatteri, Cosmic Comic Cafe, Ehkä-tuotanto & Kutomo, Fluxee, FRISE Künstlerhaus Hamburg, Fuusiå, Kumu kunstimuuseum, Presentaatio Performanssi- ja esitystaiteen tiedotuskeskus, Starptautiskais īsfilmu festivāls 2ANNAS, Tehdas Teatteri, Titanik-galleria, TOK & Wiklund Screen, Tromsø Kunstforening, Turun biologinen museo, Turun kaupunginteatteri, Varsinais-Suomen taidetoimikunta, Viro-instituutti Suomessa, Wäinö Aaltosen museo, Äänen Lumo

TUKIJAT: Kansan Sivistysrahasto, Konstsamfundet, Kulturkontakt Nord, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Svenska kulturfonden, Taiteen keskustoimikunta, Turku 2011 -säätiö

TUOTANTORYHMÄ: Festivaalin koordinoinnista ja tuotannosta vastaa kuusihenkinen tuotantoryhmä, jonka muodostavat tuottajat Essi Ojanperä, Jari Kallio ja Maija Reeta Raumanni, MUU ry:n toiminnanjohtaja Timo Soppela, MUU ry:n hallituksen puheenjohtaja Hannele Romppanen sekä Varsinais-Suomen performanssin läänintaiteilija Leena Kela.

PERFORMANSSI 2011 is an event produced by the Artists' Association MUU, and organised as a part of the official Turku 2011 European Capital of Culture program. The event culminates in a performance art festival held in Turku during the weekend 2729 May 2011. The festival presents works by seventeen international and Finnish artists from the field of contemporary performance art. The festival is curated by Christopher Hewitt, a Berlin based performance artist, curator and producer, Live Art Development Agency, a London based live art organisation, and Kimmo Modig, a Turku based sound and performance artist. The festival program also includes video performances selected in an international open call, and performances by local artists.

The program of PERFORMANSSI 2011 is an up-to-date review of what is happening in contemporary international performance art.  The festival program features performance nights, site-specific performances, sound art events, video works, workshops, curator seminars, lectures, public discussions and the festival closing party. The venues of the festival are the Barker-theatre, the Cosmic Comic Cafe, the Fluxee club at Tehdas Theatre, the cultural space of Kutomo run by Ehkä-production, the Titanik Gallery, the Biological Museum of Turku and the Wäinö Aaltonen Museum of Art. The video performances can be encountered in various surprising locations around the city.

The festival also marks the occasion of the launching of a Performance Art Bank database which presents the actual Finnish performance art at its website performanssi.com and in the form of a catalog. The database is implemented jointly by the Artists' Association MUU and the Regional Arts Council of South-West Finland. During 2011, the festival will also expand in the form of video performances to other European cities, including Hamburg, Helsinki, Riga, Tallinn and Tromsø.

PERFORMANSSI 2011 is a continuation for the international performance art festivals Amorph!, which the Artists’ Association MUU has been producing since 1995. PERFORMANSSI 2011 as the 10th festival follows the tradition of one of the oldest Nordic festivals focused in performance art. The latest festivals are Amorph!08 in Paris and Helsinki, curated by Juha Valkeapää; Amorph!06 Cover up, curated by the Oblivia group members Annika Tudeer and Anna Krzystek; and Amorph!03 Summit of Micronations, curated by Tellervo Kalleinen and Oliver Kochta-Kalleinen.

CO-PARTNERS: Aboa Vetus & Ars Nova, ACSI Aalto Camp for Societal Innovation, Altonale 13, Ateneum Hall, Barker-theatre, Cosmic Comic Cafe, Biological Museum of Turku, Ehkä-production & Kutomo, Estonian Institute in Finland, Fluxee, FRISE Künstlerhaus Hamburg, Fuusiå, Kumu Art Museum, Presentaatio Performance and Live Art Information Center Finland, Regional Arts Council of South-West Finland, Tehdas Theatre, Titanik Gallery, TOK and Wiklund Screen, Tromsø Kunstforening, Turku City Theatre, Wäinö Aaltonen Museum of Art, Äänen Lumo, 2ANNAS International Short Film Festival

SUPPORTED BY: Kansan Sivistysrahasto, Konstsamfundet, Nordic Culture Point, Ministry of Education and Culture, Swedish Cultural Foundation in Finland, Arts Council of Finland, Turku 2011 Foundation

PRODUCTION TEAM: The festival is coordinated and produced by a team of six members, producers Essi Ojanperä, Jari Kallio and Maija Reeta Raumanni, the director of the Artists’ Association MUU Timo Soppela, the chairperson of the Artists’ Association MUU Hannele Romppanen, and the regional artist of performance art at the Arts Council of South-West Finland Leena Kela.