Performanssi 2011

Julkaisut/Publications

PERFORMANSSI 2011 Festivaalikatalogi/Festival Catalogue

Julkaisija/Publisher: Taiteilijajärjestö MUU ry/Artists’ Association MUU
Toimitus/Edited by: Jari Kallio, Essi Ojanperä, Maija Reeta Raumanni, Timo Soppela
Graafinen suunnittelu/Graphic design by: Antti Hiljá

ISSN 1458-5561
ISBN 978-952-67565-0-9

MUU Magazine 1/2011

MUU FOR EARS 8 CD

Tuotanto/Produced by: Rita Leppiniemi, Timo Soppela – Taiteilijajärjestö MUU ry/Artists’ Association MUU
Masterointi/Mastering by: Petri Kuljuntausta

MUUCD8-2011

Performanssipankki/Performance Art Bank
performanssi.com

Julkaisija/Publisher: Taiteilijajärjestö MUU ry, Varsinais-Suomen taidetoimikunta/Artists’ Association MUU, Regional Arts Council of South-West Finland
Graafinen suunnittelu/Graphic design by: Antti Hiljá